TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 § ja 24 § ) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä Helianna Malisen (Kidemedia Oy) tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä 
Helianna Malinen / Kidemedia Oy
Y-tunnus: 2579156-6
www.heliannamalinen.com
Osoite: Fabianinkatu 5, 00130 Helsinki

2. Rekisterin vastuuhenkilö 
Helianna Malinen
+358 40 0261 513
hello@heliannamalinen.com
Osoite: Poste Restante, 33580 Tampere

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti asiakassuhteiden yhteydenpitoon, hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan, kehittämiseen, asiakaspalveluun, palvelujen toteuttamiseen, tuotteiden ja palvelujen markkinointiin ja niiden toteuttamiseen sekä yritystoiminnan ja sivustojen kehittämiseen. 

​4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tarvittaessa yrityksen y-tunnus sekä muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

​5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puuttelliset tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Seuraavat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen hello@heliannamalinen.com.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, verkkolomakkeen kautta, lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse, asiakaspalavereissa, asiakassuhteen syntyessä tai muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja laskutus- ja maksutietojen osalta Studio Ninjalle  asiakaslaskutusta ja -hallintaa varten. Studioninja.co on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Yritys luovuttaa rekisteröidyn tietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) Pixieset Media Inc- kuvagalleriapalveluun sekä Pixellu- kuvapalveluun asiakaskuvien osalta salasanalla suojatusti. Molemmat yhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lue lisää: https://pixieset.com/privacy/ ja https://www.pixellu.com/privacy/

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen Helianna Malinen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.

9. Käsittelyn kesto
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

​10. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta sekä huolellisuutta. Ulkoisilla Internet- palvelimilla rekisteritiedot säilytetään ja suojataan asianmukaisesti sekä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 

Kirjallisia tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa tiloissa.